1. Ana Sayfa
  2. Haber
  3. Ankesob Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi Toplandı

ANKESOB Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi toplandı

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, "İşsizliğin temel nedeni mesleksizlik ve eğitimsizliktir. Alanında iyi yetişmiş, uzmanlaşmış bir elamanın hangi sektörde olursa olsun boşta kalacağına inanmıyorum." dedi.

ANKESOB Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi (MEDB) Toplantısı yapıldı. ANKESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ANKESOB'a bağlı odaların 2018 yılı eğitim ihtiyaçları için öneriler ve planlamalar gündeme geldi. Toplantıda, önceden belirlenen gündem maddelerinin yanı sıra danışmanlık birimi üyeleri tarafından gündeme alınan konular da görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu.

ESAS SORUN; MESLEKSİZLİK VE EĞİTİMSİZLİK

Toplantının açılış konuşmasını yapan ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, "Bilim ve Teknolojide meydana gelen hızlı değişiklikler iş hayatındaki işgücü yapısını da etkilemektedir. Bu durum çalışanlarda aranan bilgi, beceri ve davranışların sürekli değişmesine neden olmaktadır. Bilindiği gibi, bilgiyi üretmek, bilgiye ulaşmaktan, bilgiyi takip etmekten daha önemlidir. Bu nedenle sadece bilgiyi takip etmekle yetinirsek, yaptığımız kopyacılıktan ileriye gidemez. Önemli olan bilgiyi, bilgiye tatbik ederek yeni bilgiler üretmektir. Lider ülke olma potansiyeline sahip ülkemizin kendi bilgi üretme mekanizmalarını bir an önce kurması gerekmektedir. Eğitim süreçlerinin de anahtar kavramı hiç şüphe yoktur ki, bilgi kavramıdır. Mesleki ve Teknik eğitimde bilginin yanı sıra beceri de olmalıdır. Bir diğer önemli husus ise, bilginin muhteşem yapısal dönüşümü de eğitim süreçlerine, üretime yansıtılmalıdır. Dönüşümün ve Değişimin hızı bu çağın tek emin olduğumuz özelliğidir. İster adına 'Bilgi Çağı' deyin, ister 'Dijital Çağ'  veya 'Ağ Toplumu Çağı' deyin, bu çağda sermaye değil, insangücü daha kısıtlıdır. O nedenle nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi günümüzde büyük önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle, ANKESOB olarak yenilikçi girişimci yetiştirmenin ülkemizin rekabet gücünü artıracağı inancıyla, Birlik Başkanımız Mehmet Yiğiner’in de çok önemsediği KOSGEB işbirliği ile sürdürdüğümüz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine devam ediyoruz. Rekabet yaşamımızın her alanını doğrudan etkilemekte ve sürekli değişimi getirmektedir. Artık, tüm ezberler bozulmaktadır. Bu ezberlerden biri; 'ülkemizde işsizlik vardır'. Aslında, ülkemizde işsizlikten çok 'Mesleksizlik' ve 'Eğitimsizlik' vardır diyebilmeliyiz. İşyerlerimizdeki nitelikli eleman sıkıntısını çözmek, bugünümüzün gündemindeki en önemli konudur. Bundan dolayı da Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimimizin çalışmalarını çok önemsiyoruz. Yapacağınız her çalışmaya katkı ve destek vermeye devam edeceğiz." diyerek, görüşünü dile getirdi.  

ÇIRAK ÖĞRENCİ KAYITLARI YETERSİZ SEVİYEDE

Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınmasıyla ilgili de konuşan ANKESOB Başkan Vekili Ar, "Çıraklık eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasıyla işyerlerimizde yaşanan eleman sıkıntısını gidereceğini ümit ediyorduk, Mesleki Eğitim Merkezlerimize kayıt olan çırak öğrenci sayılarını, kayıt döneminin devam etmesi nedeniyle tam olarak bilemiyoruz. Ancak, esnaf ve sanatkâr arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde bu eğitim yılı itibariyle istenen ve özlenen çırak öğrenci rakamlarına ulaşamayacağımızı da belirtmek isterim. Zorunlu eğitimin 2012 yılında 12 yıla çıkarılmasıyla,4 Eğitim-Öğretim yılı çırak kayıtlarında düşüşler yaşanmıştı. Arada 4 yıllık bir boşluk oldu. Bu eğitim döneminde çırak öğrenci kayıtlarının istenilen seviyede olmamasının nedenlerini hep beraber ortak aklı kullanarak bulmalı ve bu sorunun giderilmesine yönelik ne tür tedbirler alınması gerektiğini de hep beraber odalarımızla işbirliği içerisinde belirlemeliyiz.” dedi.

Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen de, ANKESOB tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri hakkında hazırlamış olduğu sunumla birim üyelerine açıklamalarda bulundu.

MESLEKİ YETERLİLİK GEREKTİREN MESLEK SAYISI 81'E ÇIKARILDI

 Özen, "ANKESOB-KOSGEB işbirliği ile 2016 yılından bugüne kadar 21 grup halinde gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden 630 girişimci adayı istifade etti. ANKESOB olarak  girişimciliğin yaşadığımız çağdaki önemine inanıyor ve yeni esnaf ve sanatkârların bilinçli yetişmesi için gayret ve çabalarımızı imkânlar ölçüsünde sürdürüyoruz. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan 48 meslekte 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' olmayan kişiler çalıştırılmıyordu. 26 Eylül'de Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile 33 mesleğe daha zorunluluk getirildi. Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48'den 81’e çıktı. Bilindiği üzere,3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belge şartı aranmamaktadır. Belirlenen 81 meslek dalı için, belgesi olmayanın çalıştırılması halinde ise, her bir çalışan için işverene 500 TL idari para cezası uygulanacak. Bu konuda Odalarımız üyesi esnaf ve sanatkârlarımızla temas halinde, belgelendirme işlemlerini tamamlamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.   

Sözlerine devam eden Özen, "Başkan Vekilimiz Hüseyin Ar’ın da konuşmasında belirttiği üzere, kayıt süreci esnasında bazı odalarımızdan intikal ettirilen yazılı ve sözlü başvurularda, ilimizdeki Mesleki Eğitim Merkezlerinin çırak öğrenci kayıtlarında başta 29. Mesleki Eğitim kurul kararıyla kapsama alınan yeni meslekler olmak üzere kapsamdaki tüm meslek dalları için ustalık ve usta öğreticilik belgesi istendiği, bunlardan birinin eksik olması halinde çırak öğrenci kaydının yapılmadığını müşahede ettik. Bu tür eksik belgesi olan işyerlerinde çalışmaya başlayan çıraklarımızın kayıtlarının yapılarak, bu tür işverenlerin bilahare ustalık ve usta öğreticilik belgelerini almaları için, Mesleki Eğitim Merkezi müdürlükleri gerekli takip ve yönlendirmeyi eğitim sürecinde yapmaları kanaatimizce daha uygun olacaktır. Ayrıca çırak öğrenci kayıtlarında istenilen belge ve evraklara  belli bir standart getirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Toplantı, birim üyelerinin gündem maddeleri ile ilgili değerlendirmelerinin ardından sona erdi.