1. Ana Sayfa
  2. Haber
  3. Aylin Nazlıaka, Ankaragücü Için Kanun Teklifinde Bulundu

Aylin Nazlıaka, Ankaragücü için kanun teklifinde bulundu

Ankara bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, taraftarı olduğu takım olan Ankaragücü adına bir müze ve kütüphane kurulması için kanun teklifinde bulundu. 

Nazlıaka; "MKE Ankaragücü müzesi ve kütüphanesi hem yakın tarihimiz, spor tarihimiz hem de Ankara’nın gelişimi ve değişimine ilişkin materyallerin bilimsel bir yöntemle derlenmesi, saklanması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda önemli bir görev üstlenecektir. Sporun sadece sahada değil bir kültür etkinliği olarak taraftarlar ve kitlerle buluşmasını sağlayacaktır." dedi.                                                                                                          
 
MKE ANKARAGÜCÜ SPOR MÜZESİ VE KÜTÜPHANESİ KURULMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE GEREKÇESİ 
 
MADDE 1- Ankara’nın sosyal ve kültürel geçmişinde önemli yer tutan MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün tarihsel ve kültürel öneme sahip anıtsal materyallerin, belgelerin ve simgelerin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa tabi olarak, Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı MKE Ankaragücü Spor Müzesi ve Kütüphanesi kurulacaktır.
 
MADDE 2- MKE Ankaragücü Spor Müzesi ve Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ankara’nın merkezinde kurulacaktır. İhtiyaç duyulması halinde 04.01.1983 tarih ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Müzenin kurulması esnasında katkı sunmak isteyen özel ve tüzel kişilikler, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonunu Kültür ve Turizm bakanlığı yürütülür.
 
MKE Ankaragücü Spor Müzesi ve Kütüphanesinin kurulmasından sonraki her türlü bakım ve onarım gideri, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden sağlanır. Bu müzenin işletilmesi, MKE Ankaragücü Spor Kulübü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müştereken yürütülür.
 
MADDE 3-  MKE Ankaragücü Spor Müzesi ve Kütüphanesinden elde edilen gelirler, spor alt yapısının geliştirilmesinde kullanılmak üzere MKE Ankaragücü Spor Kulübü’ne aktarılır.
 
MADDE 4- Bu kanun yayınladığı tarihte yürürlüğe girer.
 
MADDE 5- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
GEREKÇE
 
Kurtuluşun ve kuruluşun kalbi, Cumhuriyet devrimlerinin merkezi olan Başkent Ankara’nın ve tarihimizin önemli sembollerinden biri de MKE Ankaragücü Spor Kulübü’dür.  
 
107 yıllık tarihiyle ülkemizin en köklü spor kulüplerimizden biri olan Ankaragücü, kentiyle özdeşleşmiş, taraftarıyla bütünleşmiş, başta Ankara 19 Mayıs Stadyumu olmak üzere Türkiye'nin tüm futbol sahalarına kök salmış gerçek bir spor hikayesidir. Dişinden tırnağından arttırdığı bilet parasıyla her maç stadyumu dolduran on binlerce insan, gerçek futbol taraftarlığının bir örneği ve Ankaragücü sevgisinin tribünlerdeki yansımasıdır.
 
Geçmişten günümüze spor; özellikle futbol insanlar, şehirler ve ülkeler arasında barış ve dostluğu güçlendiren önemli bir köprü olmuştur. Spor farklı inançlardan, etnik kökenden, farklı sosyal, kültürel ve ekonomik düzeylerden gelen insanları birbirine yaklaştırır. Spor etkinlikleri rekabet üzerine kurulu ve seyre dayanan yapısıyla her dönemde ilgi odağı olmuştur. Gelişen ve değişen spor dalları, başarı öyküleri, toplumları etkileyen spor olayları ve sporcular, korunması gereken büyük bir spor mirası oluşturmuştur. Biriken bu mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için 19 yüzyılın başlarında itibaren spor müzeleri kurulmaya başlanmıştır.
 
Spor müzeleri bulundukları ülkenin/şehrin spor gelişimini, kültürünü ve birikimini topluma sunarken farklı bir müzecilik anlayışını da ortaya koymaktadır. Sporcularla söyleşiler, imza günleri, sporcu antrenmanları ve interaktif uygulamalar gibi birçok farklı yöntemi kullanıp çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bir yandan kulüplere ekonomik destek sağlanırken diğer taraftan spor kültürünün gelişmesi için önemli bir katkı oluşturulmaktadır. Spor müzeleri aynı zamanda toplumun değişik kesimlerini bütünleştirir. Bu amaçla programlar ve etkinlikler yapar, bir kültür merkezi olarak da hizmet verir. Spor müzeleri dev spor organizasyonlarını, şampiyonalarını ve olimpiyat oyunlarını şehirlerine kazandırma noktasında da önemli katkı sağlarlar.
 
1920’lerden sonra Avrupa’da ve dünyanın değişik ülkelerinde spor müzesi açılmaya başlamıştır. 1923 Norveç Oslo’da Holmenkotten Kayak Müzesi, 1924 Almanya Berlin’de Spor Müzesi, 1924 Çek Cumhuriyeti Prag’ta Beden Eğitimi ve Spor Müzesi, 1927 Almanya-Verden’de Alman At Müzesi, 1929 İspanya’da Valencia Boğa Güreşi Müzesi, 1945 İsviçre Basel’de Spor Müzesi, 1955 Alman’da Bisiklet Müzesi, 1956 Japonya’da Beyzbol Şeref Holü ve Müzesi bunlardan bazılarıdır.
 
Toplumun ilgisi ve ziyaretçi sayısının yüksekliği, spor müzeleri ve şeref holleri açılması yönündeki ihtiyacı ortaya koymaktadır. Futbolun en fazla izlendiği ülkelerin başında gelen İspanya’da ve İngiltere’de neredeyse her kulübün bir müzesi bulunmaktadır. Barcelona ve Real Madrid, dünyanın en fazla ziyaret edilen müzelerinin başında gelmektedir. Barcelona Müzesi’nin yıllık yaklaşık 1.5 milyon ziyaretçisi vardır. Ülkemizde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray Spor kulüplerimizin spor müzeleri bulunmaktadır.
 
Ankara’da kurulması teklif edilen MKE Ankaragücü müzesi ve kütüphanesi hem yakın tarihimiz, spor tarihimiz hem de Ankara’nın gelişimi ve değişimine ilişkin materyallerin bilimsel bir yöntemle derlenmesi, saklanması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda önemli bir görev üstlenecektir. Sporun sadece sahada değil bir kültür etkinliği olarak taraftarlar ve kitlerle buluşmasını sağlayacaktır. Başkent ekonomisine ve turizmine de katkı sunacaktır.  Ülkemizin Başkentinde böyle bir içerikte ve kapsamda bir müzenin bulunmaması büyük bir eksikliktir. Bu müzenin kurulmasıyla bu eksiklik giderilmiş olacaktır. Muhalefetiyle, iktidarıyla il ayrımı yapmaksızın bütün milletvekillerinin bu teklife destek vereceğini düşünüyoruz.

BENZER HABERLER