1. Ana Sayfa
  2. Haber
  3. Bilgeiş Projesi Anlatıldı

Bilgeiş Projesi anlatıldı

Avrupa Birliği ve Türkiye mali işbirliği kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yürütülen ‘İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (Bilgeİş) Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Bilgeiş Koordinatörü Prof. Dr. Kürşat Çağıltay ve Takım Lideri Serpil Meltem Koca tarafından proje hakkında bilgilendirme yapıldı.

ANKESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; ANKESOB Başkan Vekilleri Hüseyin Ar, Muhittin Köksal ve Hasan H. Çavuşculu, Eğitim,Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen ile ANKESOB Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkanları katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, “Esnaf ve Sanatkârlarımız için en büyük zorlukların başında teknolojiyi anlaması ve uygulaması gelmektedir. Diğer bir ifade ile günü anlamak, güne uygun metotlarla iş yapar hale gelebilmek çok önemlidir. Ülkemizde 1milyon 815 bin esnaf işyeri, ilimizde ise  92,754 esnaf işyeri var. Bunların büyük çoğunluğu küçük işletmeler. Ne teknoloji uzmanları, ne de teknoloji yöneticileri var. Böyle olunca işyerleri ile ilgili dijital dönüşüm için karar verecek olan yine esnaf ve sanatkâr işyeri sahiplerimiz. Onun için esnaf ve sanatkârlarımıza dünyanın gittiği noktayı, dijital çağı, dijitalleşmeyi anlatabilmek ve onların geleceğe hazırlanması açısından Bilgeiş projesini çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.  

"ÖĞRENMEYE SÜREKLİ AÇIK OLMALIYIZ"

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, "Devletimize yük olmayan, katma değer yaratan, istihdam sağlayan, meslek öğreten, vergi ve sigorta primi ödeyen esnaf ve sanatkârlarımızın her geçen gün artan rekabet ortamında ayakta kalabilmesi sürekli kendisini yenilemesi, geliştirmesi ile doğru orantılıdır. Bunun yolu da çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmaktan geçmektedir. Teknoloji sürekli değişmektedir. Yeni Teknolojiler hem üreten, hem de müşteriler için birçok yeniliği de peşi sıra getirmektedir. Onun için hepimizin öğrenmeye açık olması, gelişmeleri takip etmesi ve kendini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Günümüzde sadece üretmek veya hizmet vermek de yeterli olmamaktadır. Ürün tasarımı ve ürün geliştirme konularına da özel önem vermek gerekmektedir. Ülkemizin rekabet gücünün artırılması, şehirlerden başlamak zorundadır. Bundan dolayı Ankara ilimizin rekabet gücünün artırılması ve daha katma değer üretim için yeni adımlar atılması gerekmektedir. Sonuç olarak, bu katma değeri yaratacak olanlar, bizim insanlarımız olacaktır. Her şey insana bağlıdır. Yaşadığımız çağda sermaye değil, insangücü daha kısıtlıdır. O zaman yapmamız gereken insanımıza önem vermekten geçmektedir. Yanımızda çalışanlara değer vermekten geçmektedir." ifadelerini kullandı.

Ar konuşmasına şöyle devam etti: "Bu çağın adına ister, 'Bilgi çağı', isterse 'Dijital çağ' deyin, tek emin olduğumuz şey değişimin ve dönüşümün hızıdır. Yaşadığımız çağda öğrenmeye her yerde ulaşabilmek ve sürekli öğrenmek gerekmektedir. Bütün bu gelişmeler kısa süreli ve az maliyetli eğitim ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Esnaf ve Sanatkârlarımız için de bu eğitimin mümkünse işyerlerinden ayrılmadan kesintisiz verilmesi gerekmektedir. Eğitimlerin ihtiyaca dönük olması, pratik ağırlıklı planlanması ve bu ekonomik sıkıntılar içerisinde ücretsiz olması önemlidir. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin faydalanıcısı olduğu İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi, kısa adı Bilgeiş Projesi ile bu istemlerimize yönelik çalışmaların yapılması tarafımızdan memnuniyetle karşılanmaktadır. Proje paydaşı olarak, odalarımıza üye esnaf ve sanatkâr işyeri sahipleri ile yanlarında çalışanların projenin e-öğrenme portalından istifade etmelerini çok önemsediğimizi belirtmek isterim.”

Bilgeiş  Proje  Koordinatörü Prof. Dr. Kürşat Çağıltay da Bilgeiş Projesi'nin özel hedefleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Çağıltay, Bilgeiş Projesi'nin istihdamın yüzde 76'sını sağlayan KOBİ’lere ve esnaf ve sanatkarlara yönelik ODTÜ'nün geliştirdiği bir eğitim projesi olduğunu belirterek, "Burada bir verimlilik sorunu var. Bu kadar büyük bir grubun verimi, katma değerin yüzde 53'ünü oluşturuyor.  Nitelik sorunu var. Rekabetçi avantajının niteliği indeksinde Türkiye 148 ülke arasında 87. sırada.  Nitelik açısından baktığımızda yerimiz istenilen noktada değil. Yenilikçilik sorunumuz var. Çağın gerektirdiği yenilikçi boyuta Türkiye'deki işletmeler ne yazık ki sahip değil. Burada da bilişim teknolojilerine büyük rol düşüyor. Bilişim teknolojilerini özellikle küçük işletmeler etkin bir şekilde kullanırlarsa yenilikçilik boyutunda kendilerini daha iyi bir yere getirmiş olurlar." diye konuştu.   

Bilgeiş Projesi ile KOBİ’lerin ve esnafın rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Çağıltay, "Rekabet gücümüzün artırılmasının yolu bilişimden geçiyor. Endüstri 4.0 denilen bir kavram, yeni ekonomiye doğru bir geçiş var. Bu geçişe ayak uydurmak zorundayız. Eğer ülkeler, devletler ayakta kalmak istiyorlarsa, tüm vatandaşlarının bu süreci sürdürmesi gerekiyor. Eğitim sadece okulda alınıp bitirilecek bir süreç değil. Hayatın sonuna kadar bu sürecin devam etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.  

Çağıltay, Bilgeiş Projesi hakkında şunları aktardı: " Bilgeiş Projesi kapsamında; işçi ve işverenlere ücretsiz eğitim sağlayarak, bir e-öğrenme platformu kurulması, Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Gaziantep illerinde faaliyet gösteren işçi ve işverenlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda uygulamaya yönelik başlangıçta 100 adet çevrim içi ders oluşturulması, Türkiye’nin yaşam boyu öğrenmeye yönelik online eğitim alanında alt yapısının geliştirilmesi, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, sürekli eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri gibi paydaşlarla işbirliği protokolleri imzalanması, 5 hedef ilde kobilere yönelik bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlenmesi, en az 70 kuruluşta 2 bin çalışana bilgi ve iletişim teknolojileri alanında eğitimler sağlanması, üniversite- iş dünyası ilişkilerinin pekiştirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla Hackathon ve Global Game jam gibi etkinliklerin organize edilmesi amaçlanmaktadır. ODTÜ, projenin tamamlanmasından sonra da ders sayısını artırmayı ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 yılında 2023 derse ulaşmayı hedeflemektedir."

Takım Lideri Serpil Meltem Koca da derslerden örnekler verdi. Koca, kısa, anlaşılabilir ve ücretsiz derslerle tüm kullanıcıların teknolojiye uyum yeteneklerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, dersler aracılığı ile insanların kendi işlerini kendilerinin yapabileceklerini kaydetti. Bilgeiş ile mesleki yetkinliklerini artıran, yeni beceriler kazanan esnaf ve sanatkârlara ODTÜ'den sertifika verileceğini belirten Koca, "100 ders olacak. BİLGE-İŞ proje uzmanları tarafından hazırlanan ücretsiz erişebilir ve kullanıcı dostu bir e-öğrenme platformundan 100 adet çevrim içi dersin sunulduğu bu öğrenme ortamından başta oda başkanları olmak üzere, odalarınızın üyesi esnaf ve sanatkârların yararlanmaya başlaması, yeni teknolojilere uyumunuzu kolaylaştıracak ve mesleki gelişimlerine önemli bir süreklilik kazandıracaktır." diye konuştu.

  1. Berk Giray'ın 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojileri hakkında bilgilendirmesinin ardından toplantı, soru-cevap bölümü ile sona erdi.