1. Ana Sayfa
  2. Haber
  3. Danıştay'dan Binlerce Öğretmeni Ilgilendiren Karar

Danıştay'dan binlerce öğretmeni ilgilendiren karar

 Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yönelik gerçekleştirdiği öğretmen ve yönetici atamalarının hukuksuz olduğuna hükmetti. Bu kapsamda bu eğitim kurumlarına mülakatla yapılan tüm atamalar geçersiz kılındı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Mart 2017’de Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu liselerini “proje okulu” kapsamına aldı. Düzenlemeyle bu liselere hiçbir duyuru ve başvuru olmaksızın, yalnızca okul idaresinin ve sektör temsilcilerinin belirlediği öğretmenler arasından, mülakatla görevlendirme yapılmasının önü açıldı. Bu durumun Anayasa’nın 128’inci maddesinin yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Yasası, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası ve 652 sayılı MEB’in Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ye de aykırı olduğunu savunan eğitim sendikaları düzenlemeyi yargıya taşıdı. Danıştay İkinci Dairesi, 26 Eylül 2017’de yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin emsal oluşturan kararlarına karşın Danıştay’ın reddettiği yürütmenin durdurulması istemi Eğitim Sen’in itirazı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda görüşüldü.

İtirazı haklı bulan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, mülakatla gerçekleştirilen yönetici atanması ve öğretmen görevlendirmelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararda, öğretmen ve yönetici atamalarının ancak yönetmelikte belirlenen yöntemlerle yapılabileceği belirtildi. Böylelikle MEB’in, Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine usul ve esaslar uyarınca yaptığı tüm öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri askıda kaldı.

Yönetmelik hazırlanacak

Eğitim Sen, Danıştay’ın kararının ardından MEB’in konuyla ilgili yeni bir yönetmelik hazırlayacağını belirtti.