1. Ana Sayfa
  2. Haber
  3. Endüstri 4.0'a Doğru: Mesleklerin Geleceği Panelde Tartışıldı

Endüstri 4.0'a Doğru: Mesleklerin Geleceği panelde tartışıldı

Mesleki ve Teknik Eğitime gönül verenlerin buluştuğu panelde konuşan ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, "Bizim derdimiz esnaf ve sanatkârlarımızın yaşatılması, geleceğe hazırlanması ve özgüven kazanmasıdır. İnsangücü eğitim planlamamızı; endüstri içinde eğitim olacak şekilde planlamalı ve dönüşüm programlarındaki stratejik eylem planlamalarımızı bu doğrultuda gözden geçirmeliyiz. Kısacası; işde eğitimi, işbaşında eğitimi, çıraklık eğitimini, endüstride eğitimi önemsemeliyiz." dedi.

Endüstri 4.0'a Doğru: Mesleklerin Geleceği, TOBB Toplantı Salonunda düzenlenen panelde masaya yatırıldı.

Mesleki ve Teknik Sendikası (METESEN) Koordinatörlüğü'nde düzenlenen panelde, Endüstri 4.0'a Doğru: Mesleklerin Geleceği tartışıldı. Panele mesleki ve teknik eğitim alanına hizmet eden idareciler, eğitimciler yoğun ilgi gösterdi.

Toplam 9 davetli konuşmacının yer aldığı panelde Panalistler,  Endüstri 4.0'a Doğru: Mesleklerin Geleceği; Mesleki ve Teknik Eğitim, İstihdam Edilebilirlik, İşgücüne Katılım konularında görüş ve değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Özdemir'in moderatörlüğünü yaptığı Endüstri 4.0'a Doğru: Meslekleri Geleceği konulu panelde ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar ile Teknik Eğitim Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Özen'in yanı sıra MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, Gazi Üniversitesi  Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Sözen, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ramazan Aktaş, TOBB Girişimcilik ve Sektörler Dairesi Başkanı Ozan Acar, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya, Mesleki ve Teknik Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nazan Şener konuşmacı olarak yer aldı.

"GELECEĞİN DÜNYASI ENDÜSTRİ 4.0 İLE ŞEKİLLENİYOR"

Panelin açılış konuşmasını yapan METESEN Genel Başkanı Şahap Yılmaz, Endüstri 4.O kavramının aslında toplumun tüm kesimlerince çok iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayarak, "Dünyada konuşulan tek söz; Endüstri 4.O ve bunun yanı sıra; akıllı fabrikalar, 4. sanayi devrimi, 2. makine çağı, nesnelerin interneti, robot teknolojisi. Geleceğin dünyası Endüstri 4.0 ile şekilleniyor  ve geleceğin kurallarını ortaya koyuyor. Bütün bu gelişmelerin bizleri doğrudan etkilemeyeceğini düşünmek hata olur. Sadece endüstriyel ürünleri değil tüm hayatı kapsayan, bilgi teknolojisi ile öne çıkan bir oluşum söz konusu. Eğer bugünden harekete geçmezsek, değişimi, yönetmek fırsatını kaçırırsak, çok büyük hataya düşeriz. Endüstri 4.O'ı her bir koldan yakalamalıyız." dedi.

MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci ise yaptığı konuşmada Türkiye'nin üretmekten başka  bir şansı olmadığını ifade ederek, "Üretmeliyiz, pazar itibariyle de bulunduğumuz jeo-stratejik gerçeklikten istifade etmeliyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm sektörlere şunu söylüyoruz: Gelin birlikte bu hikayeyi beraberce değerlendirelim ve çocuklarımıza kendi yaşayacakları gerçekliği ve zamanın müktesebini biz verelim. Çocuklarımıza ayak uydurabilmek hususunda, zamanlarına yetiştirebilmek ve onları yetkin bir şekilde geleceğe iletebilmek hususunda bizim devlet, Milli Eğitim Bakanlığı, real sektörler; sanayiciler ve iş adamları, esnafımız, eğitimcilerimiz ve  akademi ile beraber daha nitelikli bir şekilde teşviki mesai içerisinde olmamız gerekiyor." diye konuştu. 

Panelin konuşmacılarından ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, esnaf ve sanatkarın istihdam yaratarak, işsizliğe çare olduğunu, nitelikli işgücünü işyeri ortamında yetiştirerek,  ülkenin nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağladığını kaydetti. Ar konuşmasında,  "Toplumun vazgeçilmez ihtiyaçlarına, taleplerine cevap veren esnaf ve sanatkârlar bulundukları şehrin hayatına enerji ve dinamizm katmaktadır. Esnaf ve Sanatkârların sunduğu ürün ve hizmetler toplumun sağlığı ve güvenliği bakımından hayati öneme sahiptir. Esnaf ve Sanatkâr işletmeleri, işyerleri bir istihdam kaynağıdır. Esnaf ve Sanatkârlar, inovasyon yapma ve inovasyonları kullanma ve yayma, gelecekteki inovasyonları öngörme potansiyeline sahiptir. Esnaf ve Sanatkârlar, büyük işletmelerin iş yapma biçimini etkileme gücüne sahiptir." ifadelerini kullandı. 

"İŞBAŞINDA EĞİTİMİ ÖNEMSEMELİYİZ"

Ar, şöyle devam etti: "Bizim derdimiz esnaf ve sanatkârlarımızın yaşatılması, geleceğe hazırlanması ve özgüven kazanmasıdır, acil problemlerinin çözülmesidir. Esnaf ve Sanatkârlarımızın toplumdaki imajını yenilemesi ve refaha ulaşmasıdır. Ekonominin büyümesi, refahın artması nitelikli işgücüne bağımlıdır. Başarı ya da başarısızlığa giden yolun her şeyden önce insandan geçtiği sırrına hepimiz inanmalıyız. İnsangücü eğitim planlamamızı; endüstri içinde eğitim olacak şekilde planlamalı ve dönüşüm programlarındaki stratejik eylem planlamalarımızı bu doğrultuda gözden geçirmeliyiz. Kısacası; işde eğitimi, işbaşında eğitimi, çıraklık eğitimini, endüstride eğitimi önemsemeliyiz. Endüstri 4.0’a dönüşebilmeyi işbirliği-güç birliği içerisinde hep beraber yapmalıyız."

"ANA AKTÖR YİNE İNSAN OLACAKTIR"

Teknik Eğitim Vakfı  (TEKEV) Genel Başkanı Erdoğan Özen de konuşmasında şunlara yer verdi: "Her ne kadar makinelerin birlikteliğinden, akıllı makinelerden, nesnelerin internetinden, Endüstri 4.0’dan bahsedilse de,  ana aktör yine insan olacaktır. Makine ve robotların öne çıkacağı gözönüne alınsa da, bunları yapanın yine insan olacağı, kaliteli işgücüne olan ihtiyacın bugünden daha fazla olacağı göz ardı edilmemelidir.  Zira, yeni iş  ve yaşam şartlarını sade teknoloji değil, aynı zamanda bu teknolojileri geliştirecek, hizmete ve ürüne dönüştürecek ve bunları kullanacak insanlar oluşturacaktır. Aslında, vakit geçirilmeden Endüstri 4.0 kadar, yarının iş modellerini, yarının iş süreci, yarının teknik eğitimi müzakereye açılmalıdır, tartışılmalıdır. Ancak, yeri gelmişken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız henüz Endüstri 4.0 kavramına bugüne kadar bir tanımlama getirmemiştir.

Yapılması gereken aslında bellidir. Geleceğin istihdam alanlarına odaklanan mesleki-teknik eğitim modelini kamu, özel sektör ve STK’lar  ile birlikte ortak aklı kullanarak belirleyip, uygulamaya geçirmemiz gerekmektedir. Bunun için de Endüstri 4.0’ı gerçek manada anlamak ve uygulamak azim ve kararlılığı içinde, etken bir yaklaşımla tartışarak fikirler üretmek zorundayız."

Katılımcıların sorularının konuşmacılar tarafından cevaplandırılmasının ardından panel,  plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.