1. Ana Sayfa
  2. Haber
  3. Memili: Psikoteknik Raporu Sürücüye Nitelik Kazandırıyor

Memili: Psikoteknik Raporu sürücüye nitelik kazandırıyor

Seğmenler Psiko Teknik Değerlendirme Merkezi Kurucu Müdürü Abidin Memili, Psikoteknik Değerlendirme Raporu'nun ticari araç kullanan şoföre nitelik kazandırdığını söyledi. Memili, Psikoteknik Değerlendirme Raporu alma süresinin 26 Haziran 2020 tarihine kadar da uzatıldığını açıkladı.

Seğmenler Psiko Teknik Değerlendirme Merkezi Kurucu Müdürü  Abidin Memili, zorunluluk olduğunu vurguladığı Psikoteknik Değerlendirme Raporu'nun önemini anlattı.

26 HAZİRAN'A UZATILDI

Ticari araç sürücülerine 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği, Psikoteknik Raporu alma zorunluluğu getirildiğini belirten ve  Psikoteknik Değerlendirme Raporu almayan ticari araç şoförlerinin bir an önce alması gerektiğini hatırlatan Seğmenler Psiko Teknik Değerlendirme Merkezi Kurucu Müdürü Abidin Memili, "Ticari yük/eşya ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler için fiziksel ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme raporu her 5 yılda bir yenilemek şartıyla 2012 yılında zorunlu hale geldi. Psikoteknik Değerlendirme Raporu olmayan şoför ve firması hakkında 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26’ncı maddesi gereğince yapılacak denetimler, 26 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı. Ticari araç şoförleri tanınan zaman dilimi içerisinde belgesini almalı, cezalara maruz kalmamalı.” diye konuştu.

Memili, "Ücret karşılığında yapılan taşımacılığa 'ticari taşıma' denir. Ticari olarak yapılan yolcu, yük ve eşya taşımacılığı yapacak olan sürücülerin SRC belgesinin yanı sıra Psikoteknik Belgesi almaları gerekir. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nda belirtildiği üzere ticari taşımacılık yapacak olan sürücülerin beden ve psikoteknik açıdan sağlıklı olup olmadıklarının incelenmesi için 'Psikoteknik Değerlendirme' uygulanması zorunludur.

MESLEKİ YETERLİLİK OLMALI

Psikoteknik Değerlendirme Raporu, şoföre bir nitelik kazandırıyor. Riskli sürücüler ayıklanmalı. Şoförlük mesleğine giriş çok kolay olmamalı. Sadece bir ehliyet ticari sürücülük için yeterli kabul edilmemeli. Herkes şoförlük yapmak istiyor ve yapabiliyor. Mesleğin değeri de burada başlıyor düşmeye. Herkesin yapabileceği bir iş olmaktan çıkartıp, gerçekten bunu meslek olarak kabul eden kişilerin bu işi yapması lazım. Bunun için de kişinin gerekli niteliklere kesinlikle sahip olması gerekir. Sadece sürücü belgesi şoförlük mesleği için yetmemeli, mesleki yeterliliğin olması gerekir. Kanun da kuralları koymuş zaten." ifadelerini kullandı.

ZİHİNSEL VE PSİKOMOTOR SEVİYE ÖLÇME TESTLERİ UYGULANIYOR

Psikoteknik Uygulamada şoförün  birçok teste tabi tutulduğunu belirten Memili, şöyle devam etti: "Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Psiko Teknik Değerlendirme Merkezleri bünyesinde sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeyleri, bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli testler aracılığıyla ölçülüyor. Ticari taşıt kullanan, yük, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücülerin bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları şarttır.

Psiko-teknik Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirmesi ve denetiminde olan ruhsatlı kurumlar tarafından kişinin bedensel ve psikolojik durumunun sürücülük yapmaya elverişli olduğunu ölçen; psiko-teknik cihazın eşliğinde yapılan test ve bu test sonucunda verilen rapordur. Ayrıca, psiko-teknik sürücülerin refleks, dikkat, konsantrasyon, hafıza gücünü ölçen kompleks bir testtir.

Psikoteknik Uygulamada şoför birçok teste tabi tutuluyor. Psikoteknik Değerlendirme Raporu, seçici ve sürekli dikkat, sürekli dikkat ve problem çözme, muhakeme, hız ve mesafe algılaması, görüş açısı, tepki kalitesi ve hızı, görsel bellek, görsel süreklilik, koordinasyon gibi kişinin bilişsel ve psiko-motor özelliklerini ölçen 9 test ve ilaveten kişilik ve sürücü davranışlarını ölçen testlerden oluşuyor. En az 1 saat süren bu test kişinin anlama, kavrama ve muhakeme etme yetisine göre farklı sürelerde tamamlanıyor. Tamamlanan testin sonunda yeterli veya yetersiz olarak bir sonuç alınır. Cihaz çıktısının sonucuna göre yetkili psikoloğun oluşturduğu rapor eşliğinde psikiyatri uzmanının da onayından sonra e-devlet üzerinden psiko-teknik raporu oluşmuş olur.

Birçok farklı sebepten dolayı psikoteknik belgesinin alımı çok önemlidir. Değişik etmenler yüzünden kişinin ehliyetine yasal prosedür altında el konulursa, kural ihlalinin, sürücünün yetenek ve becerilerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı bu noktada ortaya çıkarılır. Hem yolcu taşıma hem de eşya taşıma konusunda ticari sürücülük için uygun olup olmadığı anlaşılır. Özellikle ağır vasıta, uzun yol araçları ve yolcu taşımacılığı konusunda sürücülük performansı adına, gerekli tüm koşulları kişinin taşıyıp taşımadığı ortaya çıkarılır."