1. Ana Sayfa
  2. Haber
  3. Şpo Ankara'dan Basın Açıklaması

ŞPO Ankara'dan Basın Açıklaması

Ankara, Polatlı ilçesinin yoğun olarak güney kesiminde 12 Eylül 2020 tarihinde kum fırtınası yaşanmış, yapılan resmi açıklamaya göre 6 kişi yaralanmıştır. Sağanak yağış öncesinde kuvvetli rüzgar ve kuraklık Ankara`da ilk kez böylesi ciddi bir kum fırtınasına yol açmıştır. Özellikle kırsal kesimlerde, güç koşullarda çalışan mevsimlik tarım işçileri zarar görmüştür.

İlgili merkezi ve yerel yönetim kurumlarınca durumun kontrol altına alındığı, kum fırtınası sonrasında yıldırım düşmesi sonucu oluşan yangınlara ve ağaç düşmesi olaylarına müdahale edilerek kontrol altına alındığı belirtilse de yaşanan durum, Ankara`nın bu hava olayına hazırlıksız yakalandığını ve risk yönetiminin zayıf olduğunu açığa çıkarmaktadır.

Ekolojik dengeyi bozan aşırı tüketim merkezli gelişim ve insan müdahaleleri, doğal hassasiyetlere duyarlı olmayan plansız kentleşme gibi etkenler iklim krizi ve etkilerini günden güne derinleştirmekte; kentlerin ve toplumun aşırı hava olayları ile karşılaşma sıklığını ve mağduriyetini de her geçen gün arttırmaktadır. İklim krizi, kuraklık, sağanak yağış sonrasında yaşanan taşkın olayları gibi doğal ve insan kaynaklı risklere yönelik öncelikle iklim değişikliğine uyum ve eylem planları, bunlara eş güdümlü olarak da risk yönetim planı ve acil eylem planları hazırlanmalıdır. Ankara`nın kaçınılmaz iklim krizinden nasıl etkileneceğine, ne tür doğal afet riskleri barındırdığına dair şimdiye dek yetkililerce herhangi analitik bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Ankara için afet öncesi, doğa ve insan faaliyetlerinden kaynaklı risklerin tespit edilerek önlenmesi için gerekli analizler oluşturulmalı, risk yönetiminin ilk aşaması olan planlama çalışmaları yapılmalıdır. Afet sırasında izlenecek müdahale yöntemleri ve afet sonrasında uygulanacak kurtarma ve iyileştirme adımları belirlenmelidir.

İlgili merkezi ve yerel yönetim kurumlarının Ankara için iklim değişikliği eylem planı ve risk yönetim planları çalışmalarını bilimsel, şeffaf ve katılımcı yöntemlerle ivedi olarak hazırlamak sorumluluğunu bir kez daha hatırlatırız. 


TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi