1. Ana Sayfa
  2. Haber
  3. Teknik Öğretmenler Sorunlarına Çözüm Bekliyor

Teknik Öğretmenler sorunlarına çözüm bekliyor

Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) Genel Başkanı Erdoğan Özen, atanamayan Teknik Öğretmenlerin sorunlarına kalıcı şekilde çözüm beklediklerini belirtti.  

TEKEV Genel Başkanı Özen’in Mesleki-Teknik Eğitimin ve Teknik Öğretmenlerin sorunlarına ilişkin açıklamasında şu görüş ve değerlendirmeler yer aldı:

“50 BİN ATANAMAYAN TEKNİK ÖĞRETMEN”

“Kalkınma planlarına göre insangücü planlaması ve sektörlerin gelecekte ihtiyaç duyacakları meslek dallarına yönelik herhangi bir araştırma yapılmadan açılan 19 Teknik Eğitim Fakültesi, birbirlerinin benzeri şablon bölümler açarak 2010 yılına kadar öğrenci alımlarına devam etmiştir. Bugün itibariyle 50 bine yakın sayıda  ‘Atanamayan Teknik Öğretmenler’ sorunu ortaya çıkmıştır. Bu arada, Teknik Eğitim Fakültelerinin Teknoloji Fakültelerine dönüştürülmesi ile bu fakültelerden ‘Mühendis’ unvanı ile mezun verilmeye başlanmıştır. Günümüzde TEKNİK ÖĞRETMEN unvanı veren bir fakülte kalmamıştır. Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olmuş Teknik Öğretmenlere de eksik kredilerini tamamlamak kaydıyla Mühendis olma hakkı tanınmış, uygulaması Yüksek Öğretim Kuruluna (YÖK) bırakılmıştır. 2017 yılına kadar, Mühendislik Tamamlama Sınavına (MTS) giren ve kazanan ancak kontenjan eksikliği nedeniyle yerleştirilemeyen toplam 15.000 kadar teknik öğretmenin mühendislik isteği bir türlü gerçekleşememiştir.

 

“KONTENJAN EN AZ 7500 OLMALIDIR”

Sayın YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç’ın yapmış olduğu açıklamada, Mühendislik Tamamlama programları tercih kılavuzu ÖSYM’nin sitesinde önümüzdeki aylarda yayımlanacağı belirtilmiş, aynı açıklamada ayrıca talepler dikkate alınarak bu yılki kontenjanların bir önceki yıla göre arttırılabileceği belirtilmiştir. Ancak bu yıl için asgari ihtiyaç; en az 7500 kontenjan olarak belirlenmelidir. Eğer, bu hususta devlet Üniversitelerimizin kapasite sorunu varsa, Vakıf Üniversitelerimiz de bu sürece dâhil edilmelidir. Artık atanamayan teknik öğretmenlerin var olan sorunlarından biri olan Mühendislik Tamamlama sorunu mutlaka çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

 

“EK GÖSTERGE 3600’E ÇIKARTILMALIDIR”

Teknik Öğretmen tanımı yeniden yapılmalı, mühendislik eğitiminin üstünde 2 yıllık akademik ya da 3 yıllık özel sektör deneyimi ile verilen, atandığında 3600 ek gösterge ile ücretlendirilen, ‘Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfı’ yerine oluşturulacak Teknik Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfında çalışan, farklı hak ve yükümlülükler getiren bir yasal düzenleme getirilmelidir. Böylece, ülkemizde 21.yüzyıl şartlarına uygun arzu edilen düzeyde nitelikli Teknik Eğitim verilmesinin önü de açılacaktır.

 

MESLEK LİSELERİ ÖZENDİRİLMELİ”

Meslek liselerinin özendirilmesi için, TEOG sınavından 350 ve üzeri puan alan öğrencinin, meslek lisesini tercih etmesi durumunda aylık 250-500 TL burs verilebileceği kamuoyuna açıklanmalı, başarılı öğrencilerin mesleki ve teknik liselerimizi tercih etmelerinin önü açılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, başarılı öğrenci, kaliteli teknik öğretmen ve uygun alt yapı ülkemiz sanayisinin, sanayi4.0 sürecine ulaşmasının da en kestirme yoludur. Artan akademik başarı ile meslek lisesi mezunları, sanayi ve hizmet sektörlerimizde aranan yetişmiş insan gücü olarak yer alacaklardır.

 

“EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMALI”

Devletimiz sanayileşmenin, kalkınmanın, istihdam sağlamanın, üretimin temel unsuru olan mesleki ve teknik eğitime kalkınma planları, hükümet programları, strateji ve eylem planlarında gereken önemi verdiği, işbaşı eğitimin değer kazandığı, eğitimde reformu her kesimin dillendirdiği günümüzde, mesleki/teknik öğretmenlerin özlük haklarında iyileştirme yapılması beklenirken, ek ders ücreti kararnamesinde yapılan değişiklikle bu görevler eğitim öğretim yılı içinde aylık karşılığı ders görevi olarak verilecek hale getirilmesi kabul edilebilir değildir. Ayrıca, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda değişiklik yapılarak işletmelerde meslek eğitimi görevinin maaş karşılığı görevine dönüştürülmesi, Aralık.2016 ayında yürürlüğe giren 6764 sayılı yasayla yeniden etkinlik sağlanmaya çalışılan okul-sektör işbirliği uygulamalarına, dolayısıyla eğitim-işgücü piyasası arasında uyum sağlanmasına yönelik çabalara da darbe vuracaktır.

 

“TAZMİNAT VE HUZUR HAKLARI ARTIRILMALIDIR”

Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarında görev yapan teknik öğretmenlere verilmekte olan tazminat oranları, Bakanlar Kurulunca yasada belirtilen en üst seviyeye çıkartılmalıdır. Huzur hakkı ödemeleri de günün şartlarına göre yeniden belirlenmelidir. Ayrıca bu okulların yöneticilerinin (müdür, müdür başyardımcısı, en az 2 müdür yardımcısı), mesleki ve teknik öğretmenlerden atanması için gerekli yasal düzenlemeler sağlanmalıdır.

 

“DİJİTAL ÇAĞIN GEREKLERİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR”

Mesleki ve Teknik Eğitimde, genel kavramlara değil, pratik eğitime ağırlık verilmeli, şablon bölümler yerine, ihtiyaca yönelik olarak bölümler planlanmalı, bilgi teknolojilerine tüm sektörler için hazırlanan programlarda yer verilmelidir. Yeni hayat, dijital hayattır. Dijital teknolojiyi kullanabilmenin yolu dijitalleşmiş bir şekilde eğitim yatırımlarına ağırlık vermekten geçmektedir. Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri ve bu trendlerin yarattığı değişim mesleki ve teknik eğitimin her kademesinde yer almak zorundadır.”